Posted on

Mnozí se hinduismu a vůbec celkově východní kultuře a jejich smýšlení vysmívají, ale je až s podivem, jak to všechno do sebe zapadá a co vše vám vlastně taková myšlenka nebo moudro může říci opravdu hodně. Ač byla moudra řečená možná před pěti sty a více lety, stále jsou platná a podle nich je dobré žít. Jaká pravidla nebo myšlenky?

Láska a nenávist

Lidé si v sobě často až chorobně pěstují a drží nenávist, obviňují druhé z toho, jaký mají život, neustále se vymlouvají a snaží se obvinit a následně nenávidět druhé. Nenávist však přitahuje další nenávist a všechnu negativitu. Láska je hybnou silou a uhasit nenávist umí jen láska. Jde o univerzální zbraň, která může porazit to, co lidé v sobě uměle pěstují a zbytečně se tím zatěžují.

Žádná slova, jen vlastní prožitky

Věříte tomu, co jinde čtete? Slavné citáty, myšlenky i výroky a snažíte se podle nich žít? Můžete se tím inspirovat, ale pokud sami neprozkoumáte svou vlastní duši a sebe sama, pak jsou tyto výroky a citáty k ničemu. Ověřte si to na vlastní kůži, teprve pak můžete něčemu věřit a zaobírat se tím. Není-li něco v souladu s vámi a vaší duší, pak tomu věřit nemusíte.