Posted on

Život je de facto soubor různých vztahů – ať už kamarádských, kolegiálních, rodinných, milostných či přátelských. Pomáhají nám ve chvíli, kdy se necítíme dobře, radují se z úspěchů, pomáhají nahoru, jsou pomocníky pro rozvoj a nastavování zrcadla. Jsou různé typy vztahů, ale tři nejdůležitější a základní, které jsou pro cestu životem zásadní. Jaké vztahy a potažmo lidé to jsou?

Ten, který nastavuje zrcadlo

Respektive člověk, který vám řekne věci tak, jak opravdu jsou. Nebude vám říkat sluší ti to, když v té blůze vypadáte starší, nebude se starat o pocity, které máte, ale zase vám sundá růžové brýle, které máte. Bude upřímný, možná někdy tvrdý a ne úplně příjemný. Není to pro vás nepřítel, nemáte se před ním mít na pozoru. Nejde mu totiž o to, aby vás shodil nebo ublížil, chce vás jen probudit a poukázat, kde je chyba.

Možná spolu nebudete často souhlasit, možná se dokonce budete hádat víc, než je zdrávo, ale když si to rozeberete, později, budete nad vším přemýšlet, dojde vám, že to s vámi myslí dobře, nemá zrovna za cíl ublížit, ale pomoci.