Posted on

Prožíváte složité životní období? Rozvod, úmrtí blízkého člověka nebo vás trápí konkrétní onemocnění? Pociťujete na sobě důsledky pracovního vytížení? Trpíte strachem nebo úzkostmi v souvislosti s vývojem pandemie Covid-19? Nehledě na typ problému nebo tíži stavů byste měli vyhledat psychoterapeutickou pomoc. Neřešené duševní potíže se totiž mohou postupem doby zhoršit. Jednou z možností, jak své duševní nesnáze řešit, je vyhledat pomoc na dálku. Online psychoterapie je totiž plnohodnotnou alternativou té klasické. Jak probíhá?

Kontakt beze strachu

Objednat se na psychiatrické sezení a cesta do zdravotnického zařízení vzbuzují v mnoha nemocných velkou dávku stresu. Někdy do té míry, že se raději rozhodnout nikam nejít a problém řešit doma. Někteří nemocní v této fázi sáhnout po skleničce alkoholu. To je zřejmě jedno z nejhorších řešení, protože dočasné zlepšení stavu ve chvíli alkoholového opojení, způsobí zhoršení stavu při střízlivění. Mnohem lepší je využít možnosti online psychoterapie, která probíhá vzdáleně pomocí různých platforem.

Po skypu, messengeru nebo whatsappu

Terapeut se nejprve spojí s dotyčným telefonicky a dohodnou se na formě online spojení skrze běžné komunikační platformy. Následně již může proběhnout první sezení, které stojí také jako při klasickém rozhovoru na očním kontaktu. Během obrazového hovoru je zachována i nonverbální gestikulace, takže terapeut může posoudit dokonale stav a navrhnout následnou léčbu dotyčné osoby. Při online sezení lze i nacvičovat dechovou a svalovou strategii nebo využívat ostatních terapeutických technik.

Úspěšnější než klasická

Léčebná psychoterapie na dálku může být v některých případech dokonce úspěšnější než při klasických sezeních. Jedná se hlavně o případy úzkostných poruch, ale také v ostatních případech je plnohodnotnou náhradou osobní terapie. Po překonání počáteční nedůvěry jsou také výsledky léčby rychlejší, klient je totiž ve svém domácím prostředí a může se tak snáze naladit na sezení, k tomu odpadá nervozita. Nezměrnou výhodu mají online sezení také pro lidi s handicapem nebo postižení různými formami fobií, které jim znesnadňují nebo přímo znemožňují opustit domov.