Posted on

Život je de facto soubor různých vztahů – ať už kamarádských, kolegiálních, rodinných, milostných či přátelských. Pomáhají nám ve chvíli, kdy se necítíme dobře, radují se z úspěchů, pomáhají nahoru, jsou pomocníky pro rozvoj a nastavování zrcadla. Jsou různé typy vztahů, ale tři nejdůležitější a základní, které jsou pro cestu životem zásadní. Jaké vztahy a potažmo lidé to jsou?

Váš ochránce

Třetí osoba by vás měla chránit. Měl by to být váš ochránce, učitel, průvodce životem. Je to člověk, který je vaší inspirací, který se vás snaží podporovat, povzbuzuje a také vás stáhne zpět na zem, když lítáte až moc nad zemí a nevidíte věci reálně. Může to být kamarád, kouč, terapeut, pedagog nebo člen rodiny.

Jde také o člověka, který je nápomocen ve chvíli, kdy v sobě cítíte nějaký rozkol, snaží se vám pomoci, ukázat možnosti a cesty. Je to ten, který podá pomocnou ruku, když sejdete ze své cesty, který vás na ni vrátí. Pokaždé je schopen vás nasměrovat a inspirovat, abyste dále mohli jít a pokračovat ve svém životě.